Väkommen


Välkommen till Sveriges konstföreningar Västernorrland


Riksförbundet Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna. Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.


Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.


Inom Västernorrlands distrikt finns 16 föreningar anslutna till SVERIGES KONSTFÖRENINGAR. Av dessa är 7 allmänna föreningar och 9 arbetsplatsföreningar. I distriktet är vi en samverkansorganisation för konstföreningar i Västernorrland och vi verkar för kunskapen om konst och konstens betydelse

genom att anordna utbildning, föreläsningar, utställningar etc.Coronan ställer till det när det gäller våra utställningar.


Just nu pågår en vandringsutställning i distriktets regi som tyvärr har blivit väldigt rumphuggen med inställda utställningar på flera håll. Även nu i början på 2021 är det osäkert om planerade utställningar kommer att bli av. Vi får återkomma med uppgifter längre fram.


• Integration – Konst, 2020 års vandringsutställning, se mer här.