Styrelsen

Styrelsen valda 2018

Ordförande:

Börje Alström, Sundsvall

Sundsvalls konstförening


Kassör:

Cennert Nilsson, Örnsköldsvik
MoDo Konstklubb


Sekreterare:

Jan-Erik Brunnberg, Sundsvall
Sundsvalls konstförening


Vice ordför.:

Carl Gerhard Lindberg, Kramfors
Kramfors Konstförening


Ledamot:

Ewa B Johansson, Ånge
Ljungandalens Konstförening


Suppleanter:

Anna-Karin Hulling, Matfors

Matfors konstförening


Jeko Hajyusuf, Sollefteå
Sollefteå Konstförening


Revisorer:

Alf Ulfhielm, Sundsvall

Rolf Westin, Kramfors


Revisorssuppl:

Bengt Erik Eriksson, Matfors


Valnämnd:

Carin Berglund, Sundsvall, sammankallande

Svante Nilsson, Kramfors

Chatarina Karlsson, Modo